sz-orszagismeret

Országismeret, tematikus előadások

Minden ország külkapcsolataiban, de mikro szinten a gazdasági entitások külgazdasági vektorában is fontos és elsődleges szerepet játszik az adott partner országának, állami berendezkedésének, szokásainak, fejlődési modelljének, nemzeti kondícióinak az ismerete.

A kínai viszonylatredszerben ez kiemelkedő prioritással bír – földrajzi távolság, állami berendezkedés, filozófia, szocio-gazdasági fejlődés és eltérő corporate culture okán is.

A kínai politikatudományban és nemzetközi kapcsokkatokban megfigyelhető ezen elem és motívum markáns kezelése, ahogyan az állami kommunikációban, úgy a vállalati és magánszférában egyaránt. A makro és mikro szinten is artikulált nemzeti különbözőség, a kínai karakterisztika nem véletlenül jelenik meg.

A pártállam 国情 (nemzeti kondíciók / national conditions)néven hivatkozik az ország differenciált karakterisztikájára, ami értelemszerűen a gazdasági piac vetületére, valamint a társadalmi dimenziókra is sajátos olvasatot kölcsönöz.

Az üzleti etikett, a kínai kultúra bizonyos szintű ismerete, valamint a helyismeret mellett az interkulturális kommunikáció és a nyelv ismerete teremt kellő fundamentumot a gazdasági és perszonális kapcsolatok megteremtéséhez, azok érzékeny ápolásához.

Egy adott piac frekvenciájának és ritmusának elengedhetetlen ismerete a kulcs a sikerhez, ahogyan a közös nyelv az interaktív párbeszéd folytatásához.

Cégünk hosszú idők tapasztalatát és tudásbázisát felajánlanja a magyar vállalkozások számára, akik a kínai gazdasággal szeretnének mélyebb relációt kialakítani, szélesebb viszonyt ápolni.

Készséggel állunk rendelkezésre egyes megkeresésekre is, külön előadásokat szívesen tartunk Kína politikai, országismereti, külkapcsolati, gazdasági, szociológiai tematikáiban.

Több magyar, nemzetközi és kínai publikáció, előadás, elemzés és tanulmány szolgál megfelelő referenciaként.