sz-etikett

Üzleti etikett, kultúra

Az üzleti élet a gazdasági és kereskedelmi technikákon és modulokon túlmenően, a nemzetközi viszonylatokban egyéb országspecifikus faktorokkal is bővül.

Egy adott ország helyi ismeretét meghaladva, az interkulturális távolságok leküzdése és a közös platform kialakítása olyan szempont, amire egy felkészült külkereskedelmi cégnek adottságnak kell tekintenie.

Az egyes viszonylatok ápolása gyakran outsourcing útján valósulhat meg sikerrel, hiszen a szakértői, professzionális ügykezelés komparatív előnyei mellett, biztonságot és szakrételmet szavatol az ügylet eredményes megvalósulásához.

Ezen komplex tevékenység gyakorlati és tapasztalati alapokon nyugszik, nem pótolható eleme a gazdasági élet más pillérjével, viszont pótolhatatlan és nélkülözhetetlen rövid és hosszú távon.

A gazdasági interakció a kölcsönös bizalom kiépítésének a gerincvonala, amely össztartja az ügyleteket és bizalmi kapcsolati úton fejlszthetővé válik. A részletek és különösen az országspecifikus tényezők kellő kimunkálása teremt olyan alapot, amely egy új partnernél szervesen kapcsolódik a külkapcsolati munkához.

A kommunikáció mikéntje, pontossága, kulturális elemek hozzáadása igenis szignifikánsan járulnak az ügylet sikeréhez, de adott esetben viszály vagy viták rendezésében is fontos szerepet töltenek be.

 

Külön kérésre, céges előadások keretében ismertetőt tartunk.

Azonban ügyletek lebonyolításához ajánlani tudjuk a kommunikációs szolgáltatásokat az aktív lebonyolítás margóján.