Sajtófigyelés, ágazati monitoring

Sajtó- és hírfigyelés

A maradéktalan információgyűjtés és kielégítő, aktualizált tájékozottság fontos szempont, hiszen az adott reláció kontrasztív országismerete, politikai-gazdasági, valamint társadalmi dimenziójú okozati összefüggések obszerválása teszi még kiszámíthatóbbá és prognosztizálhatóvá az Ön üzleti kapcsolatát is.

Akár „tailor-made”, tematikus, relációs, ágazat-specifikus hírleveleket is összeállítunk – változó intenzitással és tartalommal – az Ön érdeklődése alapján.

Ágazati monitoring

Folyamatosan követjük az ágazat alakulását, kérésre status reportokat, elemzéseket végzünk.

A partnerkeresés során a legjobb értékelést szerző exportőrök vonatkozásában, adott terméket gyártó térségek viszonylatában végezzük el az adott ágazat aktuális status reportját.

Termékek/ szolgáltatások mellett, politikai és társadalmi elemzéseket, prognózisokat is készítünk.